Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikat dotyczący afrykańskiego pomoru świń.

        Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej... czytaj więcej

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego - już w sierpniu!

Wójt Gminy Gorzków

informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w terminie

od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego za okres

od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Załączniki:
Oświadczenie
Wniosek

Zaproszenie.

polkolonie zolkiewka

Szkolenie chemizacyjne dla rolników.

 

lodr logo
 

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W KOŃSKOWOLI

zaprasza na

KURS PODSTAWOWY W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Szkolenie odbędzie się w Centrum Społeczno- Kulturalnym w Gorzkowie w dniach 14-15 lipca 2016 roku. Szkolenie trwa 2 dni.

WAŻNE !!! Każdy, kto stosuje i wykonuje zabiegi ochrony roślin, jest obowiązany posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia chemizacyjnego.
Podstawa prawna: Art. 74 Ustawy o Ochronie Roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2008r., Nr 133, poz.849)

Proszę o kontakt osobisty w Urzędzie Gminy Gorzków pokój nr 13 (w piątki) lub codziennie telefonicznie - 601 713 967

Teodora Poździk        

BADANIA STATYSTYCZNE Z ZAKRESU ROLNICTWA 01 czerwca - 29 lipca 2016r.

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa-plakat

        W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:
• badanie struktury gospodarstw rolnych (formularz R-SGR).
• badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B).
• badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-9 czerwca 2016 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
• rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10 czerwca-22 lipca 2016 r.
• rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 10 czerwca-29 lipca 2016 r.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/... .
Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-20).
Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//