Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

WAKACYJNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Krasnymstawie uprzejmie informuje iż w miesiącach wakacyjnych (tj. lipiec - sierpień ) - Centrala KRUS organizuje wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub ubezpieczonych na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie to powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok ( wiek - dzieci urodzone w latach 1999 – 2007).

 

-         dla dzieci z wadami/ chorobami postawy i narządów układu ruchu w Horyńcu Zdroju

-         dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Iwoniczu Zdroju

Czytaj więcej...

Komunikaty.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Delegatura w Chełmie

dnia 14 kwietnia 2014r.

ogłasza komunikaty dotyczące:

1. Ochrony pszczół

2. Zwalczania słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym

Kalkulacje rolnicze i informacje z rynków rolnych.

 Witam

        Przedstawiam Państwu kalkulacje rolnicze na pierwsze półrocze 2014 r. jak również informacje z rynków rolnych.

 

        Przesyłam w załączeniu Listę Odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego w 2014 r. To bardzo waży element w naszej pracy. Jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie jeśli chodzi o wymianę zbóż kwalifikowanych (7-9 %) a w ziemniakach (3-4%) mimo że mamy wsparcie finansowe do kwalifikowanego materiału siewnego czy sadzeniaków.

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Konferencję Sadowniczą.

 

Szczegóły

Komunikat ARiMR.

KOMUNIKAT

o obowiązku złożenia ankiety monitorującej przez młodego rolnika

        Każdy z młodych rolników, który otrzymał z ARiMR premię na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa, zobowiązał się m.in. do wypełnienia i złożenia do Agencji ankiety monitorującej. Zawiera ona informacje niezbędne do oceny spełnienia przez młodego rolnika zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny sposobu i efektów wdrażania działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013. Ankieta źródłem danych, które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Z tego względu rzetelne opracowanie ankiety i terminowe dostarczenie jej do ARiMR jest niezmiernie ważne, także dla beneficjenta pomocy.
        Jeżeli bowiem młody rolnik nie złoży w ogóle lub spóźni się z dostarczeniem ankiety monitorującej do Agencji, wówczas zostanie na niego nałożona kara finansowa. Ankietę monitorującą należy dostarczyć do oddziału regionalnego ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.
Obowiązek złożenia ankiety przez beneficjenta wynika z § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 z późniejszymi zm.).

---------------------------------------------------------------------------

                               Andrzej Bieńko
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//