Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikat.

komunikat eksport USA

 

 

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Chełmie dotyczący eksportu jabłek i gruszek do USA.

Uwaga producenci owoców i warzyw !

         Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta Oddziału Terenowego ARR.

Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1468).

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w Oddziałach Terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce embargo.

Czytaj więcej...

PRODUCENCI PORZECZEK CZARNYCH I WIŚNI - ARiMR udzieli wsparcia finansowego.

        Aby zrekompensować straty producentów tych owoców wynikające z bardzo niskich cen, nie pokrywających kosztów produkcji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała im wsparcie. Wysokość wsparcia wyniesie 410 zł za 1 hektar takich upraw i będzie to w formie tzw. pomocy de minimis. Maksymalna kwota wsparcia wypłaconego w tej formie w ciągu trzech ostatnich lat nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać do 15 października 2014 r. we właściwym biurze powiatowym ARiMR ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta rolnego po wejściu w życie Rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o otrzymanej  pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat lub oświadczenie, że nie korzystało się z takiego wsparcia. Ponadto, trzeba również przedstawić oświadczenie o powierzchni, jaką zajmowały w 2014 roku owocujące uprawy czarnej porzeczki i wiśni.

Pomoc w wypełnianiu wniosków oraz wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w UG Gorzków - pokój nr. 13 (doradztwo rolnicze) tel. 601713967

VI edycja konkursu "Przyjazna Wieś".

 


        Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji konkursu "Przyjazna Wieś" organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.


czytaj więcej >>>

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//