Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

VI edycja konkursu "Przyjazna Wieś".

 


        Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji konkursu "Przyjazna Wieś" organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.


czytaj więcej >>>

Informacja dla rolników - szacowanie strat.

OGŁOSZENIE!

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Gorzków strat   w uprawach rolniczych i sadowniczych spowodowanych przez grad i ulewny deszcz, poszkodowani rolnicy powinni osobiście zgłaszać się do Urzędu Gminy z wypełnionymi oświadczeniami upraw, które są dostępne u sołtysów i w Urzędzie Gminy.

Wypełnione oświadczenia upraw powinny być zgodne z wnioskami o dopłaty bezpośrednie składane w ARiMR.

Pomoc polega jedynie na uzyskaniu kredytu preferencyjnego – warunkiem uzyskania takiego kredytu jest poniesienie szkód powyżej 30% średniego rocznego dochodu danego rolnika z gospodarstwa.

Oprocentowanie roczne płacone bankowi przez kredytobiorcę wynosi w przypadku gospodarstw rolnych ubezpieczonych (tj. posiadających w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych ubezpieczonych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich, co najmniej od jednego z ryzyk) – 1,5%. Natomiast gospodarstwa „nieubezpieczone” płacą oprocentowanie w wysokości 2,8125%;

 

Szacowanie strat - informacja dla rolników SiR I

 

Procedura szacowania strat – informacje dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej niezwłocznie po stwierdzeniu skutków tych zjawisk. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa. W 2014 r. opracowano następujące wzory oświadczeń:

Oświadczenie rolnika uprawy 2014 (1) dla strat powstałych w plonie roślin uprawnych;
Oświadczenie zwierzęta 2014 (2) dla gospodarstw rolnych, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie lub powstały w nich straty;
Oświadczenie o stratach w sadach 2014 (3) dla strat inwestycyjnych w sadach lub plantacjach wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem plantacji truskawek, plantacji choinek oraz roślin na cele energetyczne. Straty inwestycyjne w tym wypadku polegają na całkowitej utracie drzew lub krzewów i konieczności dokonania nowych nasadzeń;
Oświadczenie o stratach w budynkach 2014 (4) dla strat powstałych w budynkach gospodarczych lub sprzęcie rolniczym, służących do produkcji rolnej. W przypadku wystąpienia strat tylko w majątku trwałym, nie ma potrzeby wypełniania pozostałych formularzy.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gorzków na spotkanie informacyjno-promocyjne organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie, na którym przybliżone zostaną nowe zasady podziału środków finansowanych w ramach programów PROW 2014-2020 obsługiwanych przez ARiMR oraz wymagania jakie należy spełnić aby z tych funduszyskorzystać spotkanie odbędzie się
w dniu
6 czerwca (piątek) 2014 roku o godzinie 1000
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie.

Komunikat.

        Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Delegatura w Chełmie umieszcza w załączeniu komunikat dotyczący zwalczania wciornastka tytoniowca na uprawach tytoniu.

 

 

 

Załącznik:

Komunikat 8 maja 2014 r.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//