Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikaty.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Delegatura w Chełmie

dnia 14 kwietnia 2014r.

ogłasza komunikaty dotyczące:

1. Ochrony pszczół

2. Zwalczania słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym

Kalkulacje rolnicze i informacje z rynków rolnych.

 Witam

        Przedstawiam Państwu kalkulacje rolnicze na pierwsze półrocze 2014 r. jak również informacje z rynków rolnych.

 

        Przesyłam w załączeniu Listę Odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego w 2014 r. To bardzo waży element w naszej pracy. Jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie jeśli chodzi o wymianę zbóż kwalifikowanych (7-9 %) a w ziemniakach (3-4%) mimo że mamy wsparcie finansowe do kwalifikowanego materiału siewnego czy sadzeniaków.

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Konferencję Sadowniczą.

 

Szczegóły

Komunikat ARiMR.

KOMUNIKAT

o obowiązku złożenia ankiety monitorującej przez młodego rolnika

        Każdy z młodych rolników, który otrzymał z ARiMR premię na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa, zobowiązał się m.in. do wypełnienia i złożenia do Agencji ankiety monitorującej. Zawiera ona informacje niezbędne do oceny spełnienia przez młodego rolnika zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny sposobu i efektów wdrażania działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013. Ankieta źródłem danych, które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Z tego względu rzetelne opracowanie ankiety i terminowe dostarczenie jej do ARiMR jest niezmiernie ważne, także dla beneficjenta pomocy.
        Jeżeli bowiem młody rolnik nie złoży w ogóle lub spóźni się z dostarczeniem ankiety monitorującej do Agencji, wówczas zostanie na niego nałożona kara finansowa. Ankietę monitorującą należy dostarczyć do oddziału regionalnego ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.
Obowiązek złożenia ankiety przez beneficjenta wynika z § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 z późniejszymi zm.).

---------------------------------------------------------------------------

                               Andrzej Bieńko
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

ARiMR przypomina o obowiązku złożenia ANKIETY MONITORUJĄCEJ.

Do beneficjentów działania 112 PROW 2007-2013 „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM"

        Złożenie ankiety monitorującej jest obowiązkiem beneficjenta premii dla młodych rolników nałożonym przepisem § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 z późniejszymi zm.).
        Ankieta monitorująca zawiera informacje niezbędne do oceny spełnienia przez beneficjenta zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny sposobu i efektów wdrażania działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007-2013. Jest też źródłem danych, które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Z tego względu terminowe dostarczenie ankiety do ARiMR jak i jej rzetelne opracowanie jest niezmiernie ważne zarówno dla beneficjenta jak i dla ARiMR jako agencji płatniczej, która odpowiada za prawidłowe rozdysponowanie i rozliczenie funduszy UE przeznaczonych na wsparcie polskiego rolnictwa.
        Ankietę monitorującą należy złożyć do oddziału regionalnego ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.
Formularz ankiety wraz z instrukcją można otrzymać we wszystkich placówkach terenowych Agencji. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

www.arimr.gov.pl


Niedostarczenie ankiety monitorującej w wymaganym terminie ( w tym również niezłożenie jej w ogóle) wiąże się z nałożeniem na beneficjenta pomocy sankcji finansowej.

----------------------------------------------------------------

                            Andrzej Bieńko
                                  Dyrektor
         Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//