Konsultacje społeczne w Gminie Gorzków dot. elektromobilności

Infomacja na stron internetow

Instrukcja dotycząca wzięcia udziału w warsztatach online

Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych nr 45/2020 z dnia 17 lipca

Załącznik nr 1. Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Gorzków - Projekt

Załacznik nr 2. Ankieta

Załącznik nr 3. Formularz zgłaszania uwag

Raport z konsultacji "Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Gorzków"  z dnia 03.08.2020 r.