Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Gorzków

 LOGO NFOS

W załączeniu zamieszcza się "Strategię Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Gorzków", przyjętą uchwałą Rady Gminy Gorzków nr XVII/130/2020 z dnia 14 września 2020 r. 

„Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Gorzków” jest kompleksowym dokumentem zawierającym analizę możliwych i planowanych działań, jakie należy podjąć, aby przyczynić się do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Rozwój elektromobilności to wyzwanie, które jednak niesie ze sobą możliwość otwarcia nowych sektorów gospodarczych związanych z infrastrukturą ładowania pojazdów, sprzedażą, naprawą i serwisowaniem samochodów, wykorzystaniem i wdrożeniem inteligentnych technologii (Smart City) przyczyniając się do lokalnego rozwoju gospodarczego.

W zakresie społecznym, Strategia przewiduje osiągnięcie wyraźnych efektów w zakresie dostępności komunikacji zbiorowej (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz poprawy jakości powietrza wynikające z zastąpienia pojazdów napędzanych paliwami konwencjonalnymi, czystym taborem zeroemisyjnym.

W zakresie inteligentnych technologii, Strategia zakłada inwestycje w inteligentne systemy zarządzania (tzw. technologie Smart City) oraz odnawialne źródła energii, które pozwolą racjonalizować zużycie energii przez infrastrukturę Gminną i tym samym obniżać koszty jej utrzymania.

Realizacja Strategii przyczyni się tym samym do podniesienia atrakcyjności Gminy dla mieszkańców oraz osób odwiedzających (m.in. poprzez poprawę jakości powietrza, dostępność nowoczesnych rozwiązań technicznych środków transportowych) oraz rozwoju gospodarczego otwierając Gminę na nowy sektor gospodarczy jakim jest elektromobilność.

Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Gorzków” finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Gorzków