Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Informuje się, że od dnia 18 września do 29 września 2017 r. będzie prowadzona rekrutacja uczniów i uczennic do projektu: "Uczmy się i Nauczamy - wsparcie uczniów i uczennic w Szkole Podstawowej w Gorzkowie". Warunkiem formalnym jest posiadanie statusu ucznia Szkoły Podstawowej w Gorzkowie  oraz miejsce zamieszkania na terenie Gminy Gorzków. Wypełnione dokumenty, które przedstawia się w załączeniu, należy złożyć w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Gorzkowie lub sekretariacie Szkoły Podstawowej przy ul. Głównej 7 w Gorzkowie-Osadzie. Zostanie utworzona lista podstawowa i lista rezerwowa. Szczegóły zawiera Regulamin Rekrutacji.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków z dnia 15.09.2017 r.

Regulamin Rekrutacji

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3. Opinia nauczyciela/wychowawcy

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//