Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych

Kandydaci do komisji obwodowych na dzień 30-04-2014