Wybory uzupełniające do RG w Antoniówce

Protokoły z wyborów be zgłosowania:

protokół Gminnej Komisji Wyborczej:

Obsadzenie mandatu bez głosowania: