Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wybory uzupełn do Rady Gminy

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych 2014.

        Gminna Komisja Wyborcza w Gorzkowie-Osadzie podaje do wiadomości skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

<<< zobacz >>>

Lista zarejestrowanych kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzków.

Lista zarejestrowanych kandydatów.

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Gorzków
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

<<< obwieszczenie >>>

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowie.

        Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzków w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

<<< zobacz >>>

        Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na Wójta Gminy Gorzków w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

<<< zobacz >>>

 

Wybory samorządowe w Gminie Gorzków - zestawienie wyników.

 

 

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 3188

Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania 1890

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 35

Frekwencja w Gminie Gorzków wyniosła 59,3%

Okręgi wyborcze z największą frekwencją:

                          Felicjan-Bogusław 79%   Antoniówka 75%

 

Zestawienia wyników głosowania - Gmina:

Wybory na Wójta Gminy Gorzków   <<< zobacz >>>

Wybory do Rady Gminy Gorzków    <<< zobacz >>>

Wybory do Rady Powiatu               <<< zobacz >>>

Wybory do Sejmiku Województwa  <<< zobacz >>>

 

Zestawienie wyników głosowania - Powiat

<<< zobacz >>>

Zestawienie wyników głosowania - Województwo

 <<< zobacz >>>

Więcej artykułów…

  1. Wybory uzupełn do Rady Gminy

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//