Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

wybory inne

Mąż zaufania

Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania:

wzór

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//