Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Gorzków

        Postanowienie NR 265/2019 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 19 września 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gorzków w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.