Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wybory i referenda

Referendum 2015

Zarządzenie referendum: Postanowienie Prezydenta

Obwody głosowania: Obwieszczenie Wójta

Zgłaszanie do komiji obwodowych: Druk zgłoszenia

Informacja Wójta losowanie do komisji -13 sierpnia  2015 r godz 800:informacja ogłoszona

Wynik losowania kandytów na członków obwodowych komisji ds referendum - protokół z losowania

Składy obwodowych komisji ds referendum - > składy komisji

 

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych 2014.

        Gminna Komisja Wyborcza w Gorzkowie-Osadzie podaje do wiadomości skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

<<< zobacz >>>

Lista zarejestrowanych kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzków.

Lista zarejestrowanych kandydatów.

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Gorzków
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

<<< obwieszczenie >>>

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowie.

        Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzków w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

<<< zobacz >>>

        Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na Wójta Gminy Gorzków w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

<<< zobacz >>>

 

Mąż zaufania

Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania:

wzór

Podkategorie

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//