Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),  uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się następującą ofertę:

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach Szlacheckich pn: „Upamiętnienie Ogólnopolskiego Strajku Rolników w Piaskach Szlacheckich z 1989 roku poprzez organizację uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej”.

Termin realizacji:

od 1 czerwca 2022 roku do 20 czerwca 2022 roku.

Oferta dotyczy wsparcia w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy tj. sfery: „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego wynosi: 3 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Piotra Cichosza, Zastępcy Wójta, tel. 846838156; faks 846838111; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
lub pisemnie na adres:
Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada - w terminie do dnia 7 czerwca 2022 roku.

Ofertę zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada oraz na stronie internetowej Gminy Gorzków: www.gorzkow.eu  w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 07.06.2022 r.