Biały zarys domu na tle zielonej trawy

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć:

 • elektronicznie za pośrednictwem strony: https://zone.gunb.gov.pl
  Jeśli posiadasz profil zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji;
 • tradycyjnie w wersji papierowej
  Wypełniony dokument należy złożyć osobiście w urzędzie gminy lub wysłać pocztą na adres urzędu:
  Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada

Termin na złożenie deklaracji:

 • w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku - czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy,
 • w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 roku - w terminie 14 dni od instalacji źródła ciepła.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
 • adres e-mail (opcjonalnie),
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Pamiętaj! złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

 Więcej szczegółowych informacji dostępnych na stronie https://zone.gunb.gov.pl/aktualnosci/