Drukuj
Biały zarys domu na tle zielonej trawy

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć:

Termin na złożenie deklaracji:

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

Pamiętaj! złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

 Więcej szczegółowych informacji dostępnych na stronie https://zone.gunb.gov.pl/aktualnosci/