Informacja szkody łowieckie

Rolnik, któremu dziko żyjąca zwierzyna wyrządziła szkody w uprawach, ma prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania. Szkodę należy zgłosić do właściwego dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Koło Łowieckie nr 81 ,,Sarna” w Gorzkowie:

obejmuje miejscowości: Antoniówka, Baranica, Bogusław, Borów, Borów Kolonia, Bobrowe, Czysta Dębina, Czysta Dębina Kolonia, Felicjan, Gorzków Osada, Gorzków Wieś, Orchowiec, Wielkopole, Wielobycz, Zamostek

Koło Łowieckie nr 21 ,,Lis” w Łopienniku Górnym:

obejmuje miejscowości: Borsuk, Chorupnik, Góry, Olesin, Wielobycz, Piaski Szlacheckie, Widniówka, Wiśniów

Wniosek musi zawierać m.in. wskazanie miejsca wystąpienia szkody oraz rodzaj uszkodzonej uprawy.