Drukuj

W roku szkolnym 2021/2022 Województwo Lubelskie realizuje dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

„Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021/2022 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych - branżowych szkołach zawodowych, technikach, szkołach artystycznych i szkołach policealnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie 680 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku w kwocie 350 zł miesięcznie.

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021/2022 na który przyznawane jest stypendium będą rozpoczynać naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub będą kontynuować naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym lub będą rozpoczynać bądź kontynuować naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie 578 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku w kwocie 350 zł miesięcznie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach powyższych programów będzie prowadzony w terminie od 1 do 22 września 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia.