Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie dotycząca wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt gospodarskich w związku z ich przemieszczeniem.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że na terenie gminy Fajsławice, Łopiennik Górny i Gorzków, nie będzie możliwe wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt gospodarskich przez urzędowego lekarza weterynarii wykonującego wymienione czynności w imieniu powiatowego lekarza weterynarii.

W związku z tym, czynności te będą wykonywane przez lekarzy weterynarii pracujących w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie po zgłoszeniu od właścicieli zwierząt.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie, pod nr tel. 82 5763159 w godz. od 7:00 do 15:00 w dni robocze, najpóźniej 4 dni przed planowanym przemieszczeniem zwierząt dla których wymagane jest świadectwo zdrowia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
/-/ Małgorzata Kalinowska