Drukuj

Powiat Krasnostawski przystąpił w 2021 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2021 r. realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Obszar B – likwidacja bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Nabór wniosków do Modułu I trwa od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Nabór wniosków trwa:

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)
Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3. tel. (82) 576 72 97 lub na stronie www.pfron.org.pl