Drukuj

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz biorąc pod uwagę rolniczy charakter powiatu krasnostawskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazuje zaktualizowane wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2.