Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii ptasia grypa

Przypomnienie obowiązujących środków bioasekuracji, dotyczących wszystkich właścicieli posiadających drób w gospodarstwach.

Ochrona pszczół przed środkami ochrony roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Chełmie zamieszcza komunikat – zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Producent surowca tytoniowego ma obowiązek przekazywania do dnia 15 maja każdego roku do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego.

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zaktualizowane wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych.

Konkurs dla KGW Bitwa Regionów

Zaproszenie do rywalizacji w konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.