Informacja o zebraniu wiejskim - wybór sołtysa Olesin 2021

Serdecznie zapraszam mieszkańców Olesina na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 8 lipca (czwartek) 2021 r. o godzinie 18:00
w budynku po byłym sklepie.

Przedmiotem zebrania będzie wybór sołtysa.

Aby zebranie było prawomocne, musi w nim uczestniczyć co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Jeśli do wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania nie będzie wystarczającej liczby mieszkańców, wówczas zebranie zostanie otwarte po odczekaniu 15 minut, bez względu na frekwencję.

Wyboru sołtysa dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.

Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich mieszkańców.

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak