Drukuj

Gminny Punkt Informacyjno-Koksultacyjny Czyste Powietrze

Urząd Gminy Gorzków informuje, że punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze jest czynny :

Wtorek | Czwartek
w godzinach 7:30 - 15:00

Z punktu mogą korzystać mieszkańcy Gminy Gorzków, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 84 6838156, wew. 314.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są: