Drukuj

Urząd Gminy Gorzków zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o zorganizowanie zbiórki i przekazanie pomocy rzeczowej w postaci produktów rolnych (owoce i warzywa) w okresie jesiennym na potrzeby Szpitala w Krasnymstawie.

Zebrane dary przyczynią się w dużym stopniu do poprawy jakości żywienia poprzez użycie ekologicznych produktów, których producentami są mieszkańcy Gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące dostarczenia lub odebrania darów można uzyskać u Sołtysów poszczególnych wsi.