Drukuj

WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

 

Gorzków-Osada, 4 października 2021 roku

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm..)

Wójt Gminy Gorzków informuje

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu

Lp Przedmiot najmu Działka nr ewid.
Adres
Obręb Wysokość opłaty miesięcznej Tytuł prawny
1 Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 38,0 m2 - były sklep spożywczo-przemysłowy Nr ewid 370 i 1495 Piaski Szlacheckie 25A obręb nr 0018 Piaski Szlacheckie 5,00 zł za 1 m2 + VAT/ miesięcznie Własność Gmina Gorzków

Wykaz w/w lokali wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, stronach internetowych urzędu: gorzkow.eu i Biuletynie Informacji Publicznej uggorzkow.bip.e-zeto.eu w dniach: 4 października 2021r. - 26 października 2021r.

Dodatkowe informacje dotyczące powyższego wykazu nieruchomości udzielane będą telefonicznie lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 7, tel. 84 6838156 wew. 318