Informacja o zebraniu wiejskim - wybór sołtysa Gorzków-Osada 2021

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gorzkowa-Osady na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 24 maja (poniedziałek) 2021 r. o godzinie 18:00
w Centrum Społeczno – Kulturalnym.

Przedmiotem zebrania będzie wybór sołtysa.

Aby zebranie było prawomocne, musi w nim uczestniczyć co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Jeśli do wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania nie będzie wystarczającej liczby mieszkańców, wówczas zebranie zostanie otwarte po odczekaniu 15 minut, bez względu na frekwencję.

Wyboru sołtysa dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.

Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich mieszkańców.

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak