Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie do złożenia oferty/szacowanie wartości zamówienia

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzków”, w ramach PROW 2014 – 2020 Gmina Gorzków zaprasza do przedstawienia oferty na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000, 00 euro są realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.).Oferty należy złożyć pisemnie, faksem lub elektronicznie (skan) pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 24.01.2018 r. Wykonawca, który złoży ofertę faksem lub elektronicznie i zostanie ona oceniona jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zostanie poproszony do przedstawienia oferty w formie pisemnej.

 

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez rozstrzygnięcia. Zaproszenie ofertowe ma na celu rozeznanie rynku, oszacowanie wartości zamówienia, ewentualne podpisanie umowy z wykonawcą lub ponowne przeprowadzenie procedury.

 

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

 

W załączeniu zamieszcza się zapytanie ofertowe, formularz ofertowy oraz opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//