Program "Leki 75+"

bezplatne leki 3

 

 

 

 Szanowni Państwo
        Od 1 września br. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia "Leki 75+".
Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych.
Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie jego lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.


Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Karol Tarkowski

bezplatne leki 1bezplatne leki 2
75plus.mz.gov.pl