Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zawiadomienie

Urząd Gminy Gorzków zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o zorganizowanie zbiórki i przekazanie darów w postaci płodów rolnych (owoce i warzywa) w okresie jesiennym na potrzeby
Szpitala w Krasnymstawie.

Zebrane dary przyczynią się w dużym stopniu do poprawy jakości żywienia poprzez użycie ekologicznych produktów, których producentami są mieszkańcy Gminy.
Szczegółowe informacje dotyczące dostarczenia lub odebrania darów można uzyskać u Sołtysów poszczególnych wsi lub w Urzędzie Gminy.

ZBIÓRKA POTRWA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//