Zawiadomienie

Urząd Gminy Gorzków zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o zorganizowanie zbiórki i przekazanie darów w postaci płodów rolnych (owoce i warzywa) w okresie jesiennym na potrzeby
Szpitala w Krasnymstawie.

Zebrane dary przyczynią się w dużym stopniu do poprawy jakości żywienia poprzez użycie ekologicznych produktów, których producentami są mieszkańcy Gminy.
Szczegółowe informacje dotyczące dostarczenia lub odebrania darów można uzyskać u Sołtysów poszczególnych wsi lub w Urzędzie Gminy.

ZBIÓRKA POTRWA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU