Badania mammograficzne

     Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej  NZOZ MARMED
                                           MAMMOGRAFIA I MAMMOBUSY
                     21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 4 tel.: 81 751 44 66
 
Termin badań 20 listopada 2017 r.
Miejsce Gorzków-Osada przy remizie OSP.
                 
Koordynator ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia NZOZ MARMED
Sylwia Pietryka
tel. kom.: 500 227 382