Tomasz Suchodolski

Tomasz Suchodolski (1901 – 1920)

Tomasz Suchodolski urodził się 30 października 1901 roku w Wielkopolu, syn Eustachego i Zofii z Kosteckich, był uczniem Szkoły Lubelskiej od 1 września 1913 roku do 1920 roku (matura). W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył w ochotniczym pułku jazdy wołyńskiej, który faktycznie funkcjonował jako dywizjon jazdy mjr. Feliksa Jaworskiego (później w składzie 19. P. Uł. Wołyńskich).

18 sierpnia 1920 r. w bitwie pod Skrzeszewem nad Bugiem 800 ułanów majora Feliksa Jaworskiego zmusiło do zmiany drogi odwrotu trzy kompletne dywizje bolszewickie i niedobitki trzech innych. Polacy wzięli do niewoli przeszło tysiąc jeńców, zdobyli 15 armat i ogromne tabory. Straty własne to 26 zabitych i 44 rannych. Była to jedna z bitew dopełniających bitwę warszawską, zwaną „Cudem nad Wisłą”. Wśród poległych znalazł się Tomasz Suchodolski. Jest pochowany w rodowej mogile Suchodolskich na cmentarzu w Gorzkowie.

Na zamieszczonej poniżej fotografii, razem ze starszym bratem Henrykiem.