ciemnoniebieski zarys płuc człowieka ze zmianami rakowymi w kolorze czerwono-żółtym

Działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie uprzejmie informuję, że Szpital przystąpił do Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna.

Celem zadania jest zwiększenie wykrywalności raka płuca we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem.

Zgłoszenia w formie wypełnionej Ankiety kwalifikacyjnej można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 4 22-300 Krasnystaw z dopiskiem: „Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej-ANKIETA" lub dostarczyć osobiście.

Kwalifikacja do programu prowadzona jest przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza radiologa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.

Dokładne informacje o tym jak zgłosić się do programu można uzyskać pod nr telefonu 82 543 1502 w dni robocze w godz. 7.25-15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące programu przekazuję w załączeniu.

z poważaniem
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski

 

PROJEKT FINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA

"Program badań w kierunku wykrywania raka płuca"
w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie podpisał umowę na realizację zadania pn. "Program badań w kierunku wykrywania raka płuca" w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia.

Wartość zadania 266 000 zł.
Dofinansowania z budżetu państwa 266 000 zł.

Termin realizacji: 2022r. - 2023r.