Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze, duży zielony ciągnik stojący na polu

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r., w pokoju Referatu Podatkowego, wejście od ul. Głównej (od strony Banku Spółdzielczego).

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie:

 • od 1 lutego 2023 roku do 31 lipca 2023 roku, jako załącznik do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 roku
  - 110 litrów / 1ha użytków rolnych
  - 40 litrów / średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 • od 1 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2023 roku, jako załącznik do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 roku
  - 40 litrów / średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni
  - 4 litry / 1 szt. świń

a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku w II terminie składania wniosków w 2023 r. wynosi:

 • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie 1 luty - 31 lipiec 2023 - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie 1 sierpień 2022 - 31 styczeń 2023 - na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie;
 • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie 1 luty - 31 lipiec 2023 - do wysokości niewykorzystanego limitu wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie 1 sierpnia 2022 - 31 stycznia 2023 - na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.

Uwaga!

Urząd Gminy czynny w godzinach 7:00 - 15:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 68 38 156 (wew. 310).