logo solartime

Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością bezzasadnych wezwań serwisowych wpływających do SOLARTIME SA z różnych inwestycji (kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych) udostępniamy cenniki usług serwisowych, obowiązujące w 2023 roku.

Pozycje ujęte w przedmiotowych dokumentach opisują usługi, które wykraczają poza zakres odpowiedzialności gwarancyjnej firmy SOLARTIME SA, w związku z tym będą realizowane odpłatnie.

Cenniki przewidują dwie grupy usług:

  • PRACE DODATKOWE - usługi mające na celu zwiększenie komfortu użytkowania, jaki i również udoskonalenie zamontowanych dla Państwa instalacji
  • NAPRAWY NIEGWARANCYJNE - usunięcie uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem, ingerencją w instalację

Jednocześnie przypominamy, iż wizyty serwisantów realizowane są w godzinach pracy wykonawcy tj. poniedziałek - piątek w godz. 8-16. W przypadku wizyty serwisanta i nie udostępnieniu instalacji przez użytkownika (brak mieszkańców w domu) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty serwisowej - informujemy iż kolejna wizyta będzie odpłatna.

 INSTALACJE SOLARNE

 

 INSTALACJE FOTOWOLTAIKI