Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że od dnia 2 października 2023 roku są prowadzone zapisy do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową - Podprogram 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zgłaszanie się od 2 października do 30 listopada 2023 roku w godz. od 7:30 do 15:00 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. nakaz podatkowy, decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu).

Kryteria uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej to:

  1. Kryterium dochodowe:
    • dla osoby samotnie gospodarującej 1 823,60 zł.
    • dla osoby w rodzinie 1 410,00 zł.
  2. Trudna sytuacja określona w art. 7 ust. o pomocy społecznej

Żywność będzie wydawana w Gminie Gorzków.
Szczegółowe informacje pod nr. telefonów: 846838506 | 846838156 wew. 327