WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

 

Gorzków-Osada, 23 października 2023 roku

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Wójt Gminy Gorzków informuje

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do najmu

Lp Przedmiot najmu Działka nr ewid.
Adres
Obręb Wysokość opłaty miesięcznej Tytuł prawny
1 Lokal użytkowy o powierzchni 74,38 m2 na parterze budynku Urzędu Gminy (BS Izbica) Nr ewid 439/1 Gorzków-Osada ul. Główna 9 obręb nr 0012 Gorzków-Osada 20,00 zł za 1 m2 + VAT/ miesięcznie Własność KW ZA1Z/00055058/7

Wykaz w/w lokali wywiesza się na okres 21 dni ( od dnia 23 października 2023r. do dnia 13 listopada 2023r.)na tablicy ogłoszeń urzędu, w prasie lokalnej, stronach internetowych urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje dotyczące powyższego wykazu nieruchomości udzielane będą telefonicznie pod numerem tel.: 846838156 wew. 318 lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 7.