Gorzków-Osada, 22 lutego 2024 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024

Gmina Gorzków zaprasza do składania ofert na potrzeby realizacji zadania w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia pokryć dachowych zawierających azbest z budynków gospodarczych z terenu Gminy Gorzków.

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 |pdf 169,97kb|

 

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 marca 2024 roku |pdf 264,62kb|

Zawiadomienie o wyborze oferty |pdf 412,48kb|