Urząd Gminy Gorzków informuje, że w miejscowości Wielkopole błąka się pies (ok. 5 - 6 lat).

Właściciela oraz osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Gorzkowie.

Informacja pod numerem telefonu: 846838156 wew. 315 | 730005187