Gorzków-Osada, 1 marca 2024 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024

„Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie opaski odwadniającej przy kościele polskokatolickim  Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzkowie-Osadzie”.

 Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/10574/PolskiLad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Gorzków.

Zapytanie ofertowe nr 2/2024 |pdf 201,01kb|