WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

 

Gorzków-Osada, 1 lipca 2024 roku

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Wójt Gminy Gorzków informuje

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do najmu

Lp Przedmiot najmu Działka nr ewid.
Adres
Obręb Wysokość opłaty miesięcznej Tytuł prawny Przeznaczenie nieruchomości
1 Lokal usługowy o powierzchni 20,75 m2 znajdujący się na parterze budynku w Gorzkowie-Osadzie przy ul. Głównej 21 Nr ewid 477/3 Gorzków-Osada ul. Główna 21 obręb nr 0012 Gorzków-Osada 10,50 zł za 1 m2 + VAT/ miesięcznie
Ogrzewanie zaliczkowo wg odrębnego rozliczenia
Własność KW ZA1Z/00087865/0 Cele handlowo-usługowe

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 22 lipca 2024 r.)
w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informację o wywieszonym wykazie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Dodatkowe informacje dotyczące powyższego wykazu nieruchomości udzielane będą telefonicznie pod numerem tel.: 846838156 wew. 318 lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 7.