Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1

Miejscowości:

Borsuk, Gorzków-Osada,
Gorzków-Wieś, Góry, Józefów,
Zamostek

Centrum Społeczno-Kulturalne, Gorzków-Osada
ul. Nadrzeczna 4,
22-315 Gorzków-Osada
2

Miejscowości:

Bogusław, Felicjan,
Orchowiec

Świetlica Wiejska, Orchowiec 160,
22-315 Gorzków-Osada
3

Miejscowości:

Widniówka, Wielkopole,
Wielobycz, Wiśniów

Remizo-świetlica, Wielkopole 55,
22-315 Gorzków-Osada
4

Miejscowość:

Piaski Szlacheckie

Remiza OSP, Piaski Szlacheckie 25A,
22-315 Gorzków-Osada
5

Miejscowości:

Borów, Borów-Kolonia,
Czysta Dębina, Czysta Dębina-Kolonia,
Baranica

Remiza OSP, Borów 114,
22-315 Gorzków-Osada
6

Miejscowość:

Antoniówka

Remiza OSP, Antoniówka 38,
22-315 Gorzków-Osada
7

Miejscowości:

Bobrowe, Olesin

Świetlica Wiejska, Bobrowe 84,
22-315 Gorzków-Osada
8

Miejscowość:

Chorupnik

Świetlica Wiejska, Chorupnik 15, 22-315
Gorzków-Osada