Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Gwarancja rekompensaty z tytułu utraty przychodów z działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

Informacja Starosty Krasnostawskiego

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zapraszają na Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie w powiecie krasnostawskim”, który odbędzie się 23 lipca 2023 r. na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Rusza kolejna odsłona konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przypominamy o uruchomieniu modułu „Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z PFRON.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie o obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.