Informacja Państwowej Inspekcjii Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie.

Ochrona pszczół przed środkami ochrony roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zamieszcza komunikat – zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

Z dniem 4 maja 2023r. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Informacja Służba Więzienna

Informacja o rozpoczętym naborze do Służby Więziennej na strażnika działu ochrony w jednostkach okręgu lubelskiego.