Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Spotkania szkoleniowe dla rolników w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Obowiązujące nakazy i zakazy wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot.  grypy ptaków.

Informacja Wojewoda Lubelski

Obwieszczenie w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie woj. lubelskiego.

 Komunikat o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Widniówka

Komunikat o jakości wody z wodociągu Widniówka - woda przydatna do spożycia.

Informacja Sanepid woda niezdatna do spożycia

Komunikaty o jakości wody z wodociągu Widniówka - woda nieprzydatna do spożycia.