Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Zwrot akcyzy za olej napędowy

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego. Nie zwlekaj!

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wielobycz.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gorzków za 2022 rok.

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Informacja o nieruchomości gruntowej przewidzianej do dzierżawy.