Dzieje Gorzkowa

Gorzków, to jedna z najstarszych miejscowości Województwa Lubelskiego. Pierwsze wzmianki w źródłach pisanych pochodzą z roku 1359.