Ochrona Środowiska, zielone drzewo w bańce mydlanej, po lewej stronie u góry mniejsze bańki mydlane z zielonymi małymi roślinkami
Usuwanie azbestu

Informacja dotycząca wnioskowanego dofinansowania na usuwanie azbestu w 2023 roku.

Informacja dotycząca usuwania azbestu

Informacja na temat naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane do 24 kwietnia 2023 roku.

Informacja dotycząca usuwania azbestu

Informacja na temat V naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane do 26 lutego 2021 roku.

Zielone tło z białymi napisami Wycinka drzew i krzewów w lewym dolnym rogu ścięte drzewo i pień na którym stoi piła łańcuchowa

Kiedy należy zgłosić wycinkę drzew, uzyskać pozwolenie, a kiedy nie ma takiego obowiązku?

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Zawiadomienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3111OL Chorupnik – Rudnik – Mościska.