szczęśliwa rodzina:mąż, żona i dzieci chłopczyk i dziewczynka
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 poszukuje Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2024

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2024

Diagnoza potrzeb w gminie Gorzków, w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku w szkole. Poznaj szczegóły.

Informacja pomoc społeczna

Informacja dotycząca wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzinnego.